Kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta yhdenvertaisesti koko elämänkaaren

Verkostossa laadittiin taustamateriaali, mitä kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on ja miten sitä tulisi kehittää Suomessa ja globaalisti. Tutustu materiaaliin tästä linkistä. Materiaalissa käsitellään seuraavia asioita: Mitä on kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus?Seksuaalikasvatus nuorten valintojen tukena – nuorten mukaan ottaminen johtaa parhaimpaan lopputulokseenEväitä mediakasvatukseenSeksuaalikasvatusta yhdenvertaisesti koko elämänkaarenKokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen taso SuomessaMonimuotoisuuden kehittäminenSuostumus on oltava seksuaalikasvatuksen lähtökohtaKehotunnekasvatuksen kehittäminenSisältöjen kehityskohteetKokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tila maailmassaSeksuaalioikeuksien vastustaminen … Jatka lukemista Kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta yhdenvertaisesti koko elämänkaaren

Viisi verkoston jäsenjärjestöä vaatii Suomea ottamaan pikaisesti kantaa Puolan seksuaalioikeustilanteeseen

Hyvä Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto, Puolan seksuaalioikeustilanne ja oikeusvaltio heikkenevät nopeasti. Suomen seksuaalioikeusverkoston viisi jäsentä vaatii Suomea ottamaan pikaisesti kantaa Puolan toimintaan ja tuomitsemaan ihmis- ja seksuaalioikeuksien loukkaukset. Puolan toiminta loukkaa räikeästi EU:n yhteisiä arvoja sekä kansainvälisiä ihmissoikeusnormeja. Seksuaalioikeuksien tila on Puolassa tällä hetkellä todella huolestuttava. Nyt vireillä olevat lakiesitykset rajoittaisivat läpi mennessään Euroopan tiukinta … Jatka lukemista Viisi verkoston jäsenjärjestöä vaatii Suomea ottamaan pikaisesti kantaa Puolan seksuaalioikeustilanteeseen

Seksuaalioikeuksien edistäminen koronakriisin aikana tärkeämpää kuin koskaan

Seksuaalioikeusverkosto on huolissaan seksuaaliterveyspalvelujen heikkenemisestä, sukupuolistuneen väkivallan lisääntymisestä sekä nuorten ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien seksuaalioikeuksista Suomessa ja maailmassa. Suomen tulee varmistaa, että seksuaalioikeuksien toteutuminen turvataan myös koronakriisin aikana. Seksuaalioikeuksia edistävien järjestöjen rahoitus on varmistettava ja kehitysyhteistyössä on jatkettava seksuaalioikeuksien edistämistä.  Poikkeusoloilla on kielteisiä vaikutuksia varsinkin niiden ihmisten elämään, joiden oikeudet ovat olleet uhattuina jo … Jatka lukemista Seksuaalioikeuksien edistäminen koronakriisin aikana tärkeämpää kuin koskaan

Seksuaaliväkivalta Suomessa on laajalle levinnyt ja sukupuolittunut ihmisoikeusloukkaus

Seksuaaliväkivalta loukkaa yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen. Nämä oikeudet turvataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, YK:n CEDAW-sopimuksessa, Istanbulin sopimuksessa ja Suomen perustuslaissa. Seksuaaliväkivalta perustuu sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin ja haitallisiin normeihin. Seksuaalioikeusverkosto on laatinut taustapaperin seksuaaliväkivallasta. Seksuaaliväkivalta ihmisoikeusloukkauksenaDownload

Verkosto laati linjapaperin toiminnalleen

Seksuaalioikeudet ovat välttämättömyys kestävälle kehitykselle Suomessa ja globaalisti. Seksuaalioikeuksilla on yhteys sukupuolten väliseen tasa-arvoon, hyvinvointiin, äitiysterveyteen, vastasyntyneiden ja lasten terveyteen sekä nuorten oikeuksiin. Tasa-arvon, hyvinvoinnin, terveyden ja ihmisoikeuksien taso määrittää yhteiskuntien taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden. Toteutuessaan seksuaalioikeudet takaavat sen, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus päättää omasta kehostaan ilman syrjintää, stigmaa tai pakkoa. Jokainen saa … Jatka lukemista Verkosto laati linjapaperin toiminnalleen