Seksuaalioikeudet kuuluu kaikille! Lue verkoston hallitusohjelmatavoitteet

Seksuaalioikeusverkosto laati hallitusohjelmatavoitteet seksuaalikasvatuksen edistämiseksi Suomessa ja Suomen ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Verkoston tavoitteet hallitusohjelmakirjauksiksi ovat:

  • Koordinoidaan seksuaalikasvatusta systemaattisesti ja laaditaan toimintaohjelma sen edistämiseksi.
  • Varmistetaan ammattilaisten osaaminen kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi.
  • Vahvistetaan suostumuskulttuuria normitietoisella otteella koko elämänkaaren ajan.
  • Edistetään kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kaikessa ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.

Lataa tavoitepaperi tästä linkistä: Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille (PDF)

Kansanedustajaehdokas! Lataa somekuva ja sitoudu seksuaalikasvatuksen edistämiseen!

Lisätietoja: verkoston koordinaattori Riikka Kaukoranta, riikka.kaukoranta@vaestoliitto.fi, +358 44 577 5604

Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille Seksuaalioikeusverkoston hallitusohjelmatavoitteet seksuaalikasvatuksen edistämiseksi.
Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on jokaiselle kuuluva seksuaalioikeus. Se edistää seksuaaliterveyttä, seksuaalista hyvinvointia sekä sukupuolten ja yksilöiden välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Seksuaalikasvatuksella on merkittävä asema seksuaaliväkivallan ehkäisyssä ja sen tunnistamisessa. Siksi kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta on tulevalla hallituskaudella edistettävä seuraavin keinoin.

17 järjestön logot
Koordinoidaan seksuaalikasvatusta systemaattisesti ja laaditaan toimintaohjelma sen edistämiseksi.
THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikön lakkauttaminen on heikentänyt kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen edistämistä. Suomeen on asetettava kansallinen vastuutaho, jonka tehtävänä on koordinoida alueellista seksuaali- ja lisääntymisterveystyötä.
Seksuaalikasvatusta edistetään hajanaisesti toisistaan erillisissä politiikka- ja toimenpideohjelmissa. Kokonaisvaltainen toimenpideohjelma tukee johdonmukaista seksuaalikasvatuksen toteutumista ja on välttämätön kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseksi.
Opetussuunnitelmien perusteet eivät tarkastele seksuaalikasvatusta riittävän kattavasti. Niihin on sisällytettävä ikäkausikohtaiset tavoitteet oppiainerajat ylittävään seksuaaliopetukseen sukupuolen moninaisuus ja vähemmistöryhmät huomioiden.
Varmistetaan riittävä rahoitus seksuaalikasvatusta tekeville ja edistäville kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Kohdennetaan rahoitusta erityisryhmien seksuaalikasvatukseen.

Varmistetaan ammattilaisten osaaminen kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi.
Seksuaalikasvatuksen laadun vaihtelu asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Erityisesti varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on tarve vahvistaa osaamistaan seksuaalikasvatuksesta.
Seksuaalikasvatusta tekevien ammattilaisten peruskoulutuksiin on sisällytettävä pakollisina opintoina kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen laadukasta toteuttamista tukevia sisältöjä.
Ammattilaisten tietoja ja taitoja on vahvistettava säännöllisellä täydennyskoulutuksella, johon kohdennetaan riittävästi rahoitusta.
Seksuaalikasvatuksen laadun takaamiseksi jokaisen toimintayksikön käytettävissä on henkilö, jolla on erityiskoulutusta aiheesta.

Vahvistetaan suostumuskulttuuria normitietoisella otteella koko 
elämänkaaren ajan.
Uudistetun seksuaalirikoslainsäädännön toimeenpano vaatii toteutuakseen asennemuutosta. Suostumus tulee asettaa seksuaalikasvatuksen lähtökohdaksi, ja suostumuskulttuuriin edistämiseksi on tehtävä viestintäkampanjoita.
Vahvistetaan normitietoista otetta kaikissa poikkihallinnollisissa toimissa seksuaalikasvatuksen edistämiseksi ja sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseksi. Toteutetaan tutkimushanke ja kehitetään materiaaleja, jotka vahvistavat normitietoisuutta seksuaalikasvatuksessa.
Lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon on tuettava uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Aikuisten seksuaalikasvatuksella voidaan lisätä heidän tietoisuuttaan seksuaalioikeuksista. Kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta on tarjottava enemmän myös formaalin opetuksen jälkeen. 

Edistetään kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kaikessa ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.
Kestävän kehityksen tavoitteita on mahdotonta saavuttaa, jos seksuaalioikeudet eivät toteudu. Seksuaalikasvatus on välttämätöntä seksuaalioikeuksien edistämisessä.
Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on tärkeä osa Suomen tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistävää ulkopolitiikkaa. Se on välttämätöntä, kun huolehditaan kaikenikäisten ihmisten seksuaaliterveydestä ja varmistetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien koulunkäynti.  
On varmistettava, että Suomen kehitysyhteistyöstä kohdennetaan rahoitus kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen edistämiseen.
Seksuaalikasvatus on oleellista myös humanitaaristen kriisien keskellä ja rauhan rakentamisessa etenkin kriisien pitkittyessä.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s