Meistä

Seksuaalioikeusverkosto edistää seksuaalioikeuksia eri keinoin. Verkosto perustettiin Väestöliiton aloitteesta vuonna 2018, jotta kansalaisyhteiskunnalla olisi keino valvoa seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa ja Suomen ulkopolitiikassa.

Oikeuksia edistetään vaikuttamalla poliittisiin linjauksiin. Vaikuttamistyötä tehdään myös EU-tasolla. Verkoston tehtävänä on ottaa ohjat seksuaalioikeuskeskustelussa ja viedä sitä ihmisoikeuksia kunnioittavaan ja inhimillistä kehitystä edistävään suuntaan. Verkosto antaa tukea järjestöjen omaan vaikuttamistyöhön ja sen kautta saa tietoa.

Verkoston toiminnan painopisteet ovat kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja seksuaaliväkivalta.

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus luo vahvan pohjan seksuaalioikeuksien toteutumiselle. Sukupuolittunut ja seksuaaliväkivalta ovat ilmentymiä sukupuolten epätasa-arvosta ja muiden ihmisoikeuksien toteutumattomuudesta. Nämä asiat linkittyvät toisiinsa ja vaikuttavat perustavalla tasolla yhteiskunnan rakenteisiin sekä hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja seksuaaliväkivallan poistaminen vaikuttavat positiivisesti myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen Suomessa ja globaalisti.